由买买提看人间百态

topics

全部话题 - 话题: 点将
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)
x*****u
发帖数: 3419
1
来自主题: Poetry版 - 当代诗坛点将录 z
当代诗坛点将录
作者:咏馨楼主 提交日期:2003-06-16 20:37:00
当代诗坛点将录
用点将录这种体裁来进行文学批评最早始于清朝中叶的舒位(此前尚有《东林点将录》,但似乎不应归在文学批评之内),此后,著名的点将录要数近现代的汪辟疆的《光宣诗坛点将录》与钱仲联的《近代诗坛点将录》、《近代词坛点将录》〔1〕。鄙人何德何能,敢比前辈、时贤,但是一时技痒,喉中之梗,不吐不快。于是东施效颦,做此《当代诗坛点将录》。所收之人,以一九四九年后仍然在世者为候选者(大致以钱钟书、钱仲联一辈人为主,稍前稍后的也一并列入)。当代人旧体诗集出版的较少,再加上本人学识浅薄,眼界狭窄,一定会有许多不当之处。望网上诸君批评指正。倘若哪位觉得在下所点诸人不惬合人意,从而重新做一点将录,后来居上。那更是我求之不得的好事。抛砖引玉。此文可以速朽了。
此外,当代写旧体的人实在不多,有些所谓的旧体诗有实在污人双目,所以要凑够一百零八人不是件容易的事,本着宁缺勿滥的原则,只好有几个算几个了。好在范烟桥的点将录也没凑够一百零八人,这也算有例可循吧。
〔1〕钱仲联的点将录还有《顺康诗坛点将录》、《道咸诗坛点将录》、《
D******6
发帖数: 6211
2
来自主题: Poetry版 - 当代诗坛点将录 z
这个写得有趣,用梁山好汉比诗人,呵呵。

林点将录》,但似乎不应归在文学批评之内),此后,著名的点将录要数近现代的汪辟
疆的《光宣诗坛点将录》与钱仲联的《近代诗坛点将录》、《近代词坛点将录》〔1〕
。鄙人何德何能,敢比前辈、时贤,但是一时技痒,喉中之梗,不吐不快。于是东施效
颦,做此《当代诗坛点将录》。所收之人,以一九四九年后仍然在世者为候选者(大致
以钱钟书、钱仲联一辈人为主,稍前稍后的也一并列入)。当代人旧体诗集出版的较少
,再加上本人学识浅薄,眼界狭窄,一定会有许多不当: 之处。望网上诸君批评指正。
倘若哪位觉得在下所点诸人不惬合人意,从而重新做一点将录,后来居上。那更是我求
之不得的好事。抛砖引玉。此文可以速朽了。
要凑够一百零八人不是件容易的事,本着宁缺勿滥的原则,只好有几个算几个了。好在
范烟桥的点将录也没凑够一百零八人,这也算有例可循吧。
光宣词坛点将录》、《浣花诗坛点将录》等。
x*****u
发帖数: 3419
3
来自主题: Poetry版 - 当代诗坛点将录 z
居然没有郁达夫

林点将录》,但似乎不应归在文学批评之内),此后,著名的点将录要数近现代的汪辟
疆的《光宣诗坛点将录》与钱仲联的《近代诗坛点将录》、《近代词坛点将录》〔1〕
。鄙人何德何能,敢比前辈、时贤,但是一时技痒,喉中之梗,不吐不快。于是东施效
颦,做此《当代诗坛点将录》。所收之人,以一九四九年后仍然在世者为候选者(大致
以钱钟书、钱仲联一辈人为主,稍前稍后的也一并列入)。当代人旧体诗集出版的较少
,再加上本人学识浅薄,眼界狭窄,一定会有许多不当: 之处。望网上诸君批评指正。
倘若哪位觉得在下所点诸人不惬合人意,从而重新做一点将录,后来居上。那更是我求
之不得的好事。抛砖引玉。此文可以速朽了。
要凑够一百零八人不是件容易的事,本着宁缺勿滥的原则,只好有几个算几个了。好在
范烟桥的点将录也没凑够一百零八人,这也算有例可循吧。
光宣词坛点将录》、《浣花诗坛点将录》等。
l*d
发帖数: 134
4
来自主题: Poetry版 - 当代诗坛点将录 z
这里面出现的最多的人名大概是钱仲联

林点将录》,但似乎不应归在文学批评之内),此后,著名的点将录要数近现代的汪辟
疆的《光宣诗坛点将录》与钱仲联的《近代诗坛点将录》、《近代词坛点将录》〔1〕
。鄙人何德何能,敢比前辈、时贤,但是一时技痒,喉中之梗,不吐不快。于是东施效
颦,做此《当代诗坛点将录》。所收之人,以一九四九年后仍然在世者为候选者(大致
以钱钟书、钱仲联一辈人为主,稍前稍后的也一并列入)。当代人旧体诗集出版的较少
,再加上本人学识浅薄,眼界狭窄,一定会有许多不当: 之处。望网上诸君批评指正。
倘若哪位觉得在下所点诸人不惬合人意,从而重新做一点将录,后来居上。那更是我求
之不得的好事。抛砖引玉。此文可以速朽了。
要凑够一百零八人不是件容易的事,本着宁缺勿滥的原则,只好有几个算几个了。好在
范烟桥的点将录也没凑够一百零八人,这也算有例可循吧。
光宣词坛点将录》、《浣花诗坛点将录》等。
m******h
发帖数: 5753
5
最近的技术帖子不光对新手很有帮助,对老手也很有启发。 版上很多其他 ID 也有相
当高的造诣,但大部分人不是没时间, 就是温良恭谦让,不点将不出头。冬天到了,
北方兄弟开始理论学习,南部的还在钓,有些理论也许还用的上。 那我开始就点将,
以后将不定期点将, 希望不要推辞,否则关禁闭三十年。 每篇帖子 100 块,各位 ID
捐到秘密小金库大约有3000块, 用完跟钻风要。
下面郑重点将:
1。 mayo, 版主宅心仁厚, 温良恭歉, 可钓鱼心狠手辣, 招招毙命, 明年bass
大赛上说不定可以看到版主的身影。 我最想看的是如何船钓bass,如何能既要照顾好
船,还要多钓鱼。
2。 KV/shimano, 我还用介绍吗? 装备类帖子少了KV, 等于自行车钓了一个轱辘,KV的帖子
是我一定要存盘的。写啥都有用。 不过我要看的是KV如何从咸水牛进化成淡水牛。
3。 化石,我就不用引见了,trout, salmon, crappie, bass, 通通飞上来。 想
看什么? 钓法还是设备? 列个单子了。
4。 浏阳河, 如果那条鱼老浏说不认识, 那基本上可以肯定是火星下凡的! 不过
不能
m******h
发帖数: 5753
6
最近的几个帖子感觉不错吧?
我是学到不少东西,
继续点将,
下面郑重点将:
itiger, 钓鱼天堂堂主, 钓的鱼种多,钓法广,kayak fishing 大牛,人品鱼品俱佳
。堪称渔民典范。
也呼吁希望其他 ID 踊跃投稿,不管是不是点将, 技术经验帖子一视同仁,只要是好
贴谁都喜欢。
w******g
发帖数: 10018
7
【 以下文字转载自 Soccer 讨论区 】
发信人: windking (Mr Doctor), 信区: Soccer
标 题: 新中国五十年足坛点将录:天罡篇
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 6 22:25:37 2011, 美东)
最近偶翻到舒位的《乾嘉诗坛点将录》,觉得蛮有意思。按照梁山泊一百单八将论叙足
坛,本非新鲜事,不过往往贴切不够。为此,我模仿《乾嘉》,为每一人物下一判语,
以见名号之意蕴。这里所论述的,仅仅止于1952-2002年的中国球员。
新中国足坛五十年点将录
天罡篇
足坛旧头领一员
托塔天王 李凤楼
北京人。新中国第一任主教练,球员时代与李惠堂并称“南北两李”,历任国家体委球
类司副司长、中国足协副主席和主席等职,直到1985年“五•一九”后才卸任。
元老中的元老,1988年逝世。
判曰:旧事不传,风流追想间。
足坛都头领二员
及时雨 年维泗 头把交椅
北京人。50年代国家队的首席中锋,1958年“十佳足球运动员”第二名。28岁因伤退役
,转任教练,先后六度出任国家队主教练,并曾担任足协主席。中国足球教练的代表... 阅读全帖
t*******i
发帖数: 742
8
【 以下文字转载自 Soccer 讨论区 】
发信人: windking (Mr Doctor), 信区: Soccer
标 题: 新中国五十年足坛点将录:天罡篇
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 6 22:25:37 2011, 美东)
最近偶翻到舒位的《乾嘉诗坛点将录》,觉得蛮有意思。按照梁山泊一百单八将论叙足
坛,本非新鲜事,不过往往贴切不够。为此,我模仿《乾嘉》,为每一人物下一判语,
以见名号之意蕴。这里所论述的,仅仅止于1952-2002年的中国球员。
新中国足坛五十年点将录
天罡篇
足坛旧头领一员
托塔天王 李凤楼
北京人。新中国第一任主教练,球员时代与李惠堂并称“南北两李”,历任国家体委球
类司副司长、中国足协副主席和主席等职,直到1985年“五•一九”后才卸任。
元老中的元老,1988年逝世。
判曰:旧事不传,风流追想间。
足坛都头领二员
及时雨 年维泗 头把交椅
北京人。50年代国家队的首席中锋,1958年“十佳足球运动员”第二名。28岁因伤退役
,转任教练,先后六度出任国家队主教练,并曾担任足协主席。中国足球教练的代表... 阅读全帖
R*******e
发帖数: 25533
9
这个“点将无IFPI首版”啥意思队长知道么?
凭心而论这个评论写得还算靠谱,就是“最颠峰的经典作品”这个有点跑火车了。其实
曾淑勤所有专辑制作水准都很高,班底很硬,不只是这一张才这样。
她的唱片发行中止得很突然,直到96年最后一张《梦桥》,还保持着非常高的水准,然
后点将被收购,曾淑勤就再没出过个人专辑。后来只有几个精选,还有在新加坡的一个
合辑里出现她零散的新作品,算不上上乘。她的创作能力不算很出色的,自己写的歌听
起来十分贴心,但是和陈扬,姚谦,林秋离,熊美玲这些人为她量身制作的歌曲比起来
,还是不够撑场面。点将在她身上花的功夫不算少,前后八张个人专辑没有一首歌是粗
制滥造凑数之作。除了她自己的创作,几乎首首是出自名家之手,但是她的风格总不是
很应景,从来没在真正意义上红过,就是《鲁冰花》烂大街的年头内地也没几个人知道
曾淑勤的名字,除了帮主,一般人都欣赏不来的。
我也是前不久才发现曾姐姐是狮子。琢磨了一下我遇到的几个女狮子,都很有让帮主倾
倒之处。以前国内灌水认识一个上海狮子姑娘(阿碧认识的,袜袜),养在深闺人未识
天生丽质难自弃的那种(我这典用对了么?),相当让帮主难以忘怀。可... 阅读全帖
w******g
发帖数: 10018
10
最近偶翻到舒位的《乾嘉诗坛点将录》,觉得蛮有意思。按照梁山泊一百单八将论叙足
坛,本非新鲜事,不过往往贴切不够。为此,我模仿《乾嘉》,为每一人物下一判语,
以见名号之意蕴。这里所论述的,仅仅止于1952-2002年的中国球员。
新中国足坛五十年点将录
天罡篇
足坛旧头领一员
托塔天王 李凤楼
北京人。新中国第一任主教练,球员时代与李惠堂并称“南北两李”,历任国家体委球
类司副司长、中国足协副主席和主席等职,直到1985年“五•一九”后才卸任。
元老中的元老,1988年逝世。
判曰:旧事不传,风流追想间。
足坛都头领二员
及时雨 年维泗 头把交椅
北京人。50年代国家队的首席中锋,1958年“十佳足球运动员”第二名。28岁因伤退役
,转任教练,先后六度出任国家队主教练,并曾担任足协主席。中国足球教练的代表人
物。
判曰:雨固及时,分而少之。
玉麒麟 容志行 次把交椅
印度归侨,祖籍台山,长大于广州。1972年首度入选国家队,逐步成为中国队的灵魂人
物,1982年世界杯预选赛的核心。“志行风格”是中国体育界唯一用人名命名的精神。
中国球员的代表人物... 阅读全帖
x*****u
发帖数: 3419
11
来自主题: Poetry版 - 光宣诗坛点将录 汪国垣z
光宣诗坛点将录 汪国垣


(曩与义宁曹东敷同客南昌,又同寓简庵、思斋昆仲家,昕夕论文,极友朋

之乐。东敷诗学黄陈,颇为当代名流所推许,与愚一见即定交。盖愚早年言诗,

夙服膺元佑诸贤,与所论不谋而合也。东敷言:“并世诗人,突过乾嘉。昔瓶水

斋主人曾有《乾嘉诗坛点将录》之作。子于并世诸贤,多所亲炙,盍不续为之,

亦艺林一掌故也。”愚即具草,至媲拟洽合,万不可移易处,东敷、简庵、思斋

皆抚掌不置。竭一昼夜之力,而当世诸诗人,泰半纲罗斯册矣。乙丑在都门,章

行严取而布诸《甲寅》周刊。后十年,上海《青鹤》杂志又据而转载。日人及山

西原某,并有为笺注者,皆漏略不具。愚亦不复忆及之。及避寇居渝州,行严、

旭初偶谈及此,乃取箧藏原稿覆按之,觉有原稿合而刊本不合者,亦有刊本漏略

而今本宜补入者
s**********e
发帖数: 33562
12
来自主题: Faculty版 - 开会被系主任点将
被你蒙上眼睛
被你阻断感应
我是你揉皱的一团思绪
无所谓的表情
不明确的反应
我是你划掉的一个姓名
被你点将点兵
被你抛来抛去
我是你指尖的一次犹豫
也是你刮的风
也是你下的雨
我是你销毁的那个证据
逃出你的视野
只好让心似铁
难免会冰冷一些
坚强的那一夜
只剩下心似铁
夜空中挂着月缺
撑过一天又一天
趟过一年又一年
我终于发现
你不要的世界
在废墟的下面
有一个生锈的不朽心愿
y**u
发帖数: 569
13
来自主题: Basketball版 - [征文]决战前夜点将录(1)
从来都不是一个棒球迷,甚至规则都不全懂。去年,扬基战红袜第四场,
不经意间看到,一个波士顿球迷在寒风中,高举着一个牌子:"I believe".
刹那间,有种悲壮的感觉.
平时总觉得,老美太把比赛当作娱乐(耍猴?),而没什么真情的投入(也许是我
take it too seriously).那一刻,为了那个球迷的信念,我客串了4场红袜的
伪球迷.没想到,悲壮的开始,有一个奇迹的结尾.
所以,我想说, I believe.
还想看姚明大战小厮,还想看麦迪致命绝杀马刺,还想看第一中锋决战第二中锋.
所以,火箭,请赢下第七场.
决战前的点将,既有我方也有敌方.所谓分析,无非是外行的jw,大家严肃讨论也罢,
看过一笑也罢,无非是为决战准备一点气氛.
1. 主将VS主将
主将之麦迪:
看数据,麦迪永远都是那30分左右的主儿.不同的是,季后赛47%的命中率(常规赛
43%),6场比赛40%的3分命中率(本年常规赛33%).当麦迪命中率
高出50%的4场比赛中,火箭3:1.
数据之外,他shut down 了对方的头号球星,而且还是错位防守.他是进攻的发起者和
终结者.麦迪基本上作了一切他可以做的事
B****i
发帖数: 466
14
现货黄金市场:国际版上海金18日7点将启动
9月17日(周三),国际现货黄金价格一般以美元计价,国内的纸黄金以人民币计价,而
与明天下午7点,以人民币计价,定名“上海金”的国际板黄金将启动。上海黄金交易
所昨天开始对外发布请帖,将在明天晚上7点正式启动黄金国际板。这比原计划在上海
自贸区成立一周年前夕的9月底要提前一些。
作为上海自贸区内金融创新的重要内容,黄金国际板广受关注。它是上海黄金交易
所在上海自贸区注册的国际交易平台,正式名称是上海国际黄金交易中心。自贸区内和
境外投资者可以通过FT账户投资中国的黄金市场,以人民币计价和结算。
“净额、封闭、分级”清算
据了解,黄金国际板将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则,专项管理其国
际会员及其客户资金,严格限定资金仅用于交易所交易。
所谓“净额”,是指国际会员就其在交易所买卖的成交差额与国际中心进行净额清
算。“封闭”是指国际客户与国际会员的资金分账户设立和存管,国际客户资金全部存
管在国际中心专用结算账户,全封闭运行。“分级”则是指国际中心负责对国际会员实
行清算,国际会员负责对其代理客户实行清算。
有消息称,黄金国际板对现货实盘... 阅读全帖
A****T
发帖数: 3501
15
来自主题: LeisureTime版 - 中学点将录 气龙 (转载)
【 以下文字转载自 MiddleSchool 讨论区 】
发信人: Dome (河东狮不吼~~给我打分吧 :P), 信区: MiddleSchool
标 题: 中学点将录 气龙
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 7 23:10:38 2011, 美东)
气龙,或者叫空龙,或者叫小新。无论怎么称呼,我角着,如果我们中学有四大才子的
话,气龙的才气无疑与他们不相伯仲,但是气龙不应该被称为才子,而应该被称为怪才。
我曾经“见”过气龙两次,一次是和狼兄的合影,可谓相得益彰。一次是他表演的高空
跳跃,却只有一个词可以形容:飞扬跋扈。
这个词,我是用做褒义的。飞扬跋扈连着血性,连着年轻。正所谓我自狂歌向东去,飞
扬跋扈为谁雄?
气龙的诗写的好,散文也写的好。歌也唱的好。虽然我常常不知道他在唱什么。呵呵。
也许是因为说粤语的关系吧,虽然意思不太明白,但能感到他的灵气在里面,这也许就
是为什么我称气龙为怪才的缘故吧。而在所有的才子中,气龙也许是最较真的一个,常
常看见他和别人为了一个字的用法,争论半天,书生气里自有可爱之处。
气龙对于中学的贡献,绝对是不可抹杀的。事实上,中学在我潜水... 阅读全帖
M********t
发帖数: 5032
16
来自主题: Joke版 - 自动化生产并非你想 象的那样时刻充满规律 威锋网 teikaei 4分钟58秒前 人类进入工业文明的标志?或许就是逐渐将双手解放了出来,而让机器代替进行生产,这样一来,最大的好处就是能够提高效率。毕竟和人相比,机械能够更加快速有效的做到很多事情。但其实,机械生产有一个特点,由于是纯自动化完成的,因此很多时候会有一定的规律。但现在,随着各种智能化设备的出现,这种规律其实也并没有想象当中的那样规范。 http://static.cnbetacdn.com/article/2016/0112/6fc392e31d8729b.gif 近期,一家生产商公布了他们的电池生产和包装的过程。我们可以很清楚地看到,当电池被生产出来后,其实是毫无规律的随意出现的。然而,此时有两只机械手臂在进行工作。其中第一只机械手臂能够将这些摆放毫无规律的电池排列起来,每四个一组。然后再由另外一只机械手将这4个一组的电池放置到另一条流水线上。 之所以能够做到这样挑东西,是因为在这两条机械手臂上安装了识别设备。他们能够识别出电池和其具体位置,再根据这一点将它们进行有规律的摆放。这样一来,即便看上去有些杂乱无章,但是也能够被轻松的理顺。 这样的设备将使流水线生产变得更加便利,很多以往难以实现自动化生产的东西会因此变得简单。与此同时,传感器和识别设备的出现,将能够使更多的领域得到发展。
自动化生产并非你想
象的那样时刻充满规律
威锋网
teikaei
4分钟58秒前
人类进入工业文明的标志?或许就是逐渐将双手解放了出来,而让机器代替进行生产,
这样一来,最大的好处就是能够提高效率。毕竟和人相比,机械能够更加快速有效的做
到很多事情。但其实,机械生产有一个特点,由于是纯自动化完成的,因此很多时候会
有一定的规律。但现在,随着各种智能化设备的出现,这种规律其实也并没有想象当中
的那样规范。
近期,一家生产商公布了他们的电池生产和包装的过程。我们可以很清楚地看到,当电
池被生产出来后,其实是毫无规律的随意出现的。然而,此时有两只机械手臂在进行工
作。其中第一只机械手臂能够将这些摆放毫无规律的电池排列起来,每四个一组。然后
再由另外一只机械手将这4个一组的电池放置到另一条流水线上。
之所以能够做到这样挑东西,是因为在这两条机械手臂上安装了识别设备。他们能够识
别出电池和其具体位置,再根据这一点将它们进行有规律的摆放。这样一来,即便看上
去有些杂乱无章,但是也能够被轻松的理顺。
这样的设备将使流水线生产变得更加便利,很多以往难以实现自动化生产的东西会因此
变得简单。与此同时,传... 阅读全帖
w*******s
发帖数: 1644
17
来自主题: MiddleSchool版 - 中学点将录:西木
谢谢班长!:)
很久不来,主要是太忙了。今天实验室的哥们儿指着屏幕问:这个是你吧?一看,是班
长的这个点将文。哈哈
希望大家都好!
关于班长的俱乐部,发现没有人去了,而且班长好像也不怎么去了,所以就退出了。包
括我自己的俱乐部都已经荒废了。。。
但是过去的朋友们是不会忘记的,大家有机会来BOSTON的话,别忘了告诉一声哈。:)
m******A
发帖数: 331
18
来自主题: MiddleSchool版 - 一口气读完了班长的点将录
几天没有来,今天一来就看到班长密密麻麻的点将名单
对才子佳人又多了一份艳羡
班长果然才思敏捷
z****e
发帖数: 2361
19
专辑中文名:爱情外的路人
歌手: 曾淑勤
发行时间: 1994年
资源格式:WAV
地区: 台湾
语言: 普通话
a.jpg
5 天前 上传
下载附件 (14.4 KB)
专辑介绍:
1994年点将唱片发行的《爱情外的路人》是曾淑勤歌手生涯晚期的一张专辑,也是她最
颠峰的经典作品。整张专辑的统筹编排、制作水准、词曲创作均属一流。熊美玲、林秋
离、郑华娟、姚谦、陈扬、林韦哲都贡献了自己的心血之作。专辑内涵丰富完整。每首
歌都有自己的生命力。
一直觉得淑勤在华语音乐中的定位很特别又很尴尬,她不同于一般台湾女歌手温婉柔情
,也不是齐豫那种独特的内敛,更不能象多年后的民谣歌手巴奈那样完全抛却市场考量
,直击现代人内心深处的黑暗脆弱处,以民谣的方式淋漓发泄出自己对世界的强烈不满
。淑勤也有一颗民谣女诗人之心,然而她出现的年代,台湾歌坛总体说来仍属保守固执
,清新的民谣气质尚可接受,但若全然偏离情歌基调,编排又过于靠近西方民谣摇滚就
注定不能博得市场的认同。于是曾淑勤总游荡在一个意欲达到却最终没能达到的高度。
在曾淑勤的历年专辑中,她也会抱着一把吉他唱自己写的歌,唱人生的碰壁、唱理想的
失落、唱青... 阅读全帖
o*****p
发帖数: 2977
20
摘自 汗青著 《天崩地解——1644大变局》节选
在明清之季的党争中,素有清名的东林一脉未必个个身上干净有骨气,而阉党中人、贪
官污吏则未必一定无气节,如东林魁首钱谦益、黄宗羲和历来臭名昭著的弘光朝“奸臣
”马士英,以及著名的死节忠臣史可法等人事迹,就有极强烈的代表性。而其中牵涉到
的其他一些所谓正人君子楷模如大儒刘宗周、黄道周等人之表现,则颇令人齿冷。
马士英,字瑶草,贵阳人,万历四十七年(公元1619年)进士,授南京户部主事,《明
史》将其与温体仁、周延儒、阮大铖等一起列入奸臣传。天启时,迁郎中,历知严州、
河南、大同三府。崇祯初迁任山西阳和道副使,后擢右佥都御史,巡抚宣府。
到此时,马士英的仕途都是颇顺利的,只是他做了巡抚后仅一月,就开始动用公款贿赂
朝贵,结果为镇守太监王坤揭发,被罚遣戍,随之流寓南京。
而马士英在南明弘光朝的得势与一方坐大,与当时同在南京的一位名列“逆案”的人物
——阮大铖,有极大关系。马士英与阮大铖两人就此熟识起来,也从此时开始,他们被
东林党人及大多史家指为阉党和大奸大恶的人物。
可实际上,阮大铖的名挂逆案与马士英被指奸臣,多少是有些冤枉的。认真追究起来,... 阅读全帖
l****i
发帖数: 20439
21
来自主题: LeisureTime版 - [合集] 气龙生日穿越楼
☆─────────────────────────────────────☆
bigchipmunk (花姥姥) 于 (Wed Mar 30 12:43:41 2011, 美东) 提到:
顶楼电梯,懒得爬楼的同学们看过来~~~~
1.第6楼,brave的混包子故事
2.第34楼,wh转帖的middleschool版前版主Dome写的中学点将录气龙篇
3.第36楼,okman123456送的对联
4.第41楼,okman123456赠诗一首
5.第77楼,linger0223赠诗一首
6.第88楼,okman123456赠诗一首
7.第106楼,mayvillage赠美文故事一篇
8.第107楼,youyou15赠梨花体诗一首
9.第116楼,watermoon冲天一长p文
10.第125楼,quondam粉丝贴偶像翻唱一首
11.第128楼,earing赠梨花体诗一首
12.第132楼,piu赠诗一首
13.第152楼,wh转帖parfume精美mp一枚
14.第154楼,wh深情mp贴
15.第196楼,zilda非诚勿扰实话实说mp贴一篇
16.第225楼,walkin... 阅读全帖
z****e
发帖数: 2361
22
http://www.zasv.com/viewthread.php?tid=303322&extra=page%3D1%26
资源申明:本套资源特此献给torrentgui的朋友们,有你们的陪伴,torrentgui将越来
越好。
本套资源,请勿随便转载,请珍惜制作者的劳动成果。如果需要转载,请标明资源来源
:flag1020 @TorrenTGui,其他的均为乱转载资源。转载时且不要修改帖子资料,要感
谢网络上支持我和帮助我的朋友。谢谢大家理解和支持。
资源还缺少以下专辑,有档的筒子们请PM我。
旧百佳
47、《梳子与刮胡刀》(李丽芬)
55、《杨芳仪、徐晓菁重唱专辑》(杨芳仪、徐晓菁)
71、《包美圣之歌》(包美圣)
78、《祭文》(张洪量)
81、《心事谁人知》(沈文程)
84、《郑怡/王新莲/马宜中专辑》(郑怡、王新莲、马宜中)
85、《365里路》(文章)
99、《洪荣农专辑之三》(洪荣农)
可惜我最想的“祭文”仍然没有,看来只有以后自己去台湾淘了。
解压密码
www.zasv.com-jaben
台湾百佳唱片介绍:
http://baike.baidu.com/view/... 阅读全帖
l*r
发帖数: 79569
23
唉,文件太大了
我这耳朵还是找点MP3下巴

http://www.zasv.com/viewthread.php?tid=303322&extra=page%3D1%26
资源申明:本套资源特此献给torrentgui的朋友们,有你们的陪伴,torrentgui将越来
越好。
本套资源,请勿随便转载,请珍惜制作者的劳动成果。如果需要转载,请标明资源来源
:flag1020 @TorrenTGui,其他的均为乱转载资源。转载时且不要修改帖子资料,要感
谢网络上支持我和帮助我的朋友。谢谢大家理解和支持。
资源还缺少以下专辑,有档的筒子们请PM我。
旧百佳
47、《梳子与刮胡刀》(李丽芬)
55、《杨芳仪、徐晓菁重唱专辑》(杨芳仪、徐晓菁)
71、《包美圣之歌》(包美圣)
78、《祭文》(张洪量)
81、《心事谁人知》(沈文程)
84、《郑怡/王新莲/马宜中专辑》(郑怡、王新莲、马宜中)
85、《365里路》(文章)
99、《洪荣农专辑之三》(洪荣农)
可惜我最想的“祭文”仍然没有,看来只有以后自己去台湾淘了。
解压密码
www.zasv.com-jaben
台湾百佳唱片介绍:
http:... 阅读全帖
wh
发帖数: 141625
24
来自主题: LeisureTime版 - 气龙生日穿越楼
我在中学版看到他们前版主dome写气龙的帖子,这个mp帖的包子就给我好了,哈哈哈:
发信人: Dome (河东狮不吼~~给我打分吧 :P), 信区: MiddleSchool
标 题: 中学点将录 气龙
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 7 23:10:38 2011, 美东)
气龙,或者叫空龙,或者叫小新。无论怎么称呼,我角着,如果我们中学有四大才子的
话,气龙的才气无疑与他们不相伯仲,但是气龙不应该被称为才子,而应该被称为怪才。
我曾经“见”过气龙两次,一次是和狼兄的合影,可谓相得益彰。一次是他表演的高空
跳跃,却只有一个词可以形容:飞扬跋扈。
这个词,我是用做褒义的。飞扬跋扈连着血性,连着年轻。正所谓我自狂歌向东去,飞
扬跋扈为谁雄?
气龙的诗写的好,散文也写的好。歌也唱的好。虽然我常常不知道他在唱什么。呵呵。
也许是因为说粤语的关系吧,虽然意思不太明白,但能感到他的灵气在里面,这也许就
是为什么我称气龙为怪才的缘故吧。而在所有的才子中,气龙也许是最较真的一个,常
常看见他和别人为了一个字的用法,争论半天,书生气里自有可爱之处。
气龙对于中学的贡献,绝对是不可抹... 阅读全帖
b******e
发帖数: 2225
25
冥王星在第1宫
在进行本文之前,先让我们了解一下冥王星的基本意义。在行星符号学当中,冥王星的
符号由上到下,是一个圆圈一个圆弧和一个十字,圆圈是太阳的意思代表意志,圆弧是
月亮的意思代表情绪,十字则是地球的意思代表物质。非常值得一提的是,冥王星是行
星符号学当中,唯一一颗没有紧密连接的一颗星,代表太阳的圆没有连接着月亮,而是
完全漂浮于月亮之上,也因此冥王星的第一个意义,是意志完全独立于现实与情绪之上
的意思,也因此冥王星的第一个意义在于决断。也因此当冥王星进入第一宫时,带来的
是个性上以及运势上的极端,因为冥王星所具备决断的意义,是不在乎现在的情况是否
适合,也不在乎自己或是他人的感受是否可以接受,而是一个信念的执着和坚持。这一
点将会导致一个冥王星第一宫的人,在自己的一生当中,常常会有豁出去的行为。他们
常常会因为一股意念而决断的去做决定,而且一般来说都是偏破坏的,在他们身上可以
常常看到,宁为玉碎不为瓦全的例子。他们很多时候会主动的做一些事情,但是最后却
是后悔的,因为当初的决断有时候未必是他们真正想要的选择,自然也很容易造就自己
不想要的结果,或是因为意念莽撞而做了自己喜欢的选... 阅读全帖
d**e
发帖数: 2420
26
算是第四季,崔永元不接招了,大戏就此嘎然而止。
方舟子: 我与崔永元关于转基因的争论(续)
【崔永元】
这个人是谁?去年就在光明网上“阻碍中国现代农业的进步?”人民网还转?你有
什么资格?又不是主持人?来,我让你见识一下水军的厉害!
【方舟子】
这个人就是著名的反转控曹明华,在美国拿了个硕士学位后不知从事什么工作,曾
在国内出过一本错误百出的伪科普书《生命科学手记》被我批评,从此成为方黑,其散
布的谣言和谎言都不知道被驳斥过多少次了。类似的反转控还有的是:顾秀林、直言了
、陈一文、编辑赵华……你慢慢转了去误导、欺骗你的读者。
【方舟子】
央视主持人崔永元传谣说,转基因甜菜在2010年8月13日被美国法庭决议停止种植
。事实是,2013年美国种植的1,207,600英亩甜菜中,转基因品种占了95% http://url.cn/FRO6mg 。美国农业部在2012年7月决定,由于科学数据表明转基因甜菜不对环境具有风险,政府不再管理,可以随便种:http://url.cn/FX61qR
央视主持人崔永元传谣说,美国种植的玉米“只有10.5%非转基因用于食用”。美
国种植的玉米只有大约10%用... 阅读全帖
s**********t
发帖数: 1846
27
算是第四季,崔永元不接招了,大戏就此嘎然而止。
方舟子: 我与崔永元关于转基因的争论(续)
【崔永元】
这个人是谁?去年就在光明网上“阻碍中国现代农业的进步?”人民网还转?你有
什么资格?又不是主持人?来,我让你见识一下水军的厉害!
【方舟子】
这个人就是著名的反转控曹明华,在美国拿了个硕士学位后不知从事什么工作,曾
在国内出过一本错误百出的伪科普书《生命科学手记》被我批评,从此成为方黑,其散
布的谣言和谎言都不知道被驳斥过多少次了。类似的反转控还有的是:顾秀林、直言了
、陈一文、编辑赵华……你慢慢转了去误导、欺骗你的读者。
【方舟子】
央视主持人崔永元传谣说,转基因甜菜在2010年8月13日被美国法庭决议停止种植
。事实是,2013年美国种植的1,207,600英亩甜菜中,转基因品种占了95% http://url.cn/FRO6mg 。美国农业部在2012年7月决定,由于科学数据表明转基因甜菜不对环境具有风险,政府不再管理,可以随便种:http://url.cn/FX61qR
央视主持人崔永元传谣说,美国种植的玉米“只有10.5%非转基因用于食用”。美
国种植的玉米只有大约10%用... 阅读全帖
b*********k
发帖数: 35031
28
来自主题: LeisureTime版 - 普文二青年们看过来:)
气龙师兄忘了点将啦,如果他看到帖子上线,欢迎点将3人继续普文二,否则的话,欢
迎广大雷版众多有普文二潜质的优质才俊才女们自告奋勇!
接下来的几天,是节日假期,不知道大家是希望继续按照点将的顺序接龙呢,还是想写
的id们自己接?大家的想法为准。
接下来几天,我上网未必方便,置顶首页贴更新可能不会很及时,其他几位斑斑如果方
便,请帮忙更新一下首贴,方便大家一目了然。请写文并点将的id写完自己的帖子以后
,将点的三人id做主题开新帖提醒一下大家,水贴多的时候有些id未必有时间跟贴看楼
的。
祝雷版灌水潜水的大家有个和美的圣诞新年!
C****i
发帖数: 1776
29
来自主题: TrustInJesus版 - 基要信仰概论 马有藻
第十二课
论时代
━━神的管家计划
一、序言
改革神学院名旧约教授W. Van Gemeren博士正确地指出:神在不同的世代逐步完成其救
恩大计,直至万物皆获得复兴之时,而每一时代总有神作为之特色,与其它时代有别〔
注1〕,但这只是单方面的行动,因在人方面,神向人亦有所要求,人故要向神的吩咐负
上责任,如此才能达成神的计划,所以历世历代属神的人皆可称为“神奥秘的管家”,
“所求于管家的,是要他有忠心”(林前4:1-2)。
过去与现在,不少人对“时代论”这神学课题仍有不少混淆不清,而致误解深种,进而
敌对、漫骂及摒弃,至为惋惜。本课试图解释“时代论”是一门正统的神学教义,对明
白整本圣经的神学信息、神对世人的要求与其管理世界的旨意,大有裨益。
二、“时代”的定义
“时代”一词表面看来似与时间有关,然而从圣经神学观点看,“时代”是一个“神的
管家法制”,兹从三方面探讨“时代”的定义。
A.英文的字义
“时代”(dispensation)乃从拉丁文“dispensatio”(意“分派”)演绎而来;由此
,“时代”这词可包含三个意义:1)分配工作的行动;2)管理工作的准则;3)要求尽职
的安排... 阅读全帖
r*****y
发帖数: 53800
30
看看人民网党史频道是怎么说的:
http://dangshi.people.com.cn/GB/16479362.html
中国共产党新闻>>党史频道
从解放台湾到抗美援朝:毛泽东四次点将粟裕 (3)
文/华小勇
2011年12月02日14:37 来源:中国共产党新闻网
二、委以抗美援朝作战指挥重任
1950年6月25日,朝鲜战争爆发。6月27日,美国悍然出兵侵略朝鲜,并派第七舰队
开进台湾海峡,企图以武力干涉中国人民解放军解放台湾,中共中央审时度势,当机立
断,推迟解放台湾的时间,将主要战略方向由东南转向东北。毛泽东曾点将,要粟裕担
负抗美援朝战争的指挥重任。
1950年7月7日和10日,根据毛泽东的指示,周恩来先后两次召开国防会议,讨论朝
鲜局势和中国国防问题,决定抽调战略预备队4个军以及配属的炮兵、空军等部队,共
计25万多人,组成东北边防军,由粟裕任司令员兼政委,肖劲光为副司令员,肖华为副
政委,李聚奎为后勤司令。后来,毛泽东又派陈毅再次向粟裕传达,明确要求粟裕担负
抗美援朝作战指挥任务。
可这时,粟裕身体状况很不好,每天头痛头晕难忍,但仍在坚持工作。得知毛泽东
亲自点将... 阅读全帖
r*****y
发帖数: 53800
31
看看人民网党史频道是怎么说的:
http://dangshi.people.com.cn/GB/16479362.html
中国共产党新闻>>党史频道
从解放台湾到抗美援朝:毛泽东四次点将粟裕 (3)
文/华小勇
2011年12月02日14:37 来源:中国共产党新闻网
二、委以抗美援朝作战指挥重任
1950年6月25日,朝鲜战争爆发。6月27日,美国悍然出兵侵略朝鲜,并派第七舰队
开进台湾海峡,企图以武力干涉中国人民解放军解放台湾,中共中央审时度势,当机立
断,推迟解放台湾的时间,将主要战略方向由东南转向东北。毛泽东曾点将,要粟裕担
负抗美援朝战争的指挥重任。
1950年7月7日和10日,根据毛泽东的指示,周恩来先后两次召开国防会议,讨论朝
鲜局势和中国国防问题,决定抽调战略预备队4个军以及配属的炮兵、空军等部队,共
计25万多人,组成东北边防军,由粟裕任司令员兼政委,肖劲光为副司令员,肖华为副
政委,李聚奎为后勤司令。后来,毛泽东又派陈毅再次向粟裕传达,明确要求粟裕担负
抗美援朝作战指挥任务。
可这时,粟裕身体状况很不好,每天头痛头晕难忍,但仍在坚持工作。得知毛泽东
亲自点将... 阅读全帖
b**a
发帖数: 1118
32
邓承志怎么与姚好古“不谋而合”?
却是就在昨日,邓舍刚刚收到姚好古的回信,——前番针对洪继勋所提出的“引蛇
出洞”计,邓舍特地写了封书信送去南韩询问姚好古的意见。益都到南韩路途迢远,虽
然可走海路,但一来一去,包括姚好古也需要时间思考,用去的时日着实不少,故此回
信刚刚送来。
姚好古的回信分成两个部分。
第一部分,他围绕“引蛇出洞”做出了种种的分析。从国力到前线将士的战力,又
从辽东、南韩、朝鲜的内政到淮泗、浙西可能会因此而引发的变化,种种般般,分析得
很详细,假设了好几种可能性。最终得出一个结论:“淮泗若安,则此计可行。淮泗不
定,此计难为。”
——“淮泗若安”的意思,不是说要先把淮泗全打下来,而是说需要保证徐州、宿
州安稳。有了这两个插在淮泗的钉子,就可监视浙西、河南乃至金陵等等方向。如此,
方可保证在用计时,南边不会发生边患。
并在第一部分的结尾,他补充说道:“如能纵横金陵、安丰,东压浙西、西制河南
,除察罕之羽翼;中又有我徐、宿为中流砥柱,保南疆之安稳,则北取大都、引蛇出洞
,十拿九稳!就算计不能行,也绝无危险。”
也就是说,如果... 阅读全帖
z****e
发帖数: 2361
33
来自主题: _LoTaYu版 - ZZ-蔡琴85无损CD
http://115.com/file/cltf3q9g#
蔡琴_-_[(1999)_机遇_第一版]_(黄色版)_(FLAC).zip
http://115.com/file/aqy1uzwx#
蔡琴_-_[(1996)_民歌蔡琴]_(点将首版)_(WAV).zip
http://115.com/file/e6vmtuus#
蔡琴_-_[(1995)_午夜场]_点将唱片_(FLAC).zip
http://115.com/file/aqy1ubvn#
蔡琴_-_[(1991)_太阳出来了]_(WAV).zip
http://115.com/file/bhfugmdw#
蔡琴_-_[(1990)_回到未来]_(国语怀念老歌)_(FLAC).zip
http://115.com/file/dn0embw9#
蔡琴_-_[(1989)_谈心]_(FLAC).zip
http://115.com/file/aqy1u4ip#
蔡琴_-_[(1987)_时间的河]_(WAV).zip
http://115.com/file/dn0eozdp#
蔡琴_-_[(1986)_伤心小站]_(FLAC).... 阅读全帖
s**********7
发帖数: 31
34
来自主题: ChinaNews版 - “好奇”号 8月将登陆火星
6月12日电美国航天局11日宣布,去年年底发射升空的“好奇”号火星车将于8月登陆火
星,其着陆点将比原计划更靠近盖尔陨坑中心的山脉。
“好奇”号届时将借助由火箭提供动力的“空中吊车”助降系统缓缓着陆,该实验
室已调整着陆范围和中心位置,着陆点将比原计划靠近盖尔陨坑中心山脉约6.5公里,
这将使“好奇”号比原计划最多提前约4个月抵达这座山。

发帖数: 1
35
重达8.5吨,过去10年来从太空重返地球大气层的最大人造物——天宫一号,即将在一
周后坠落地球。目前,它正以每小时17,400英里的速度飞行,坠落地点将位于南北纬43
度之间。
中国空间站“天宫一号”坠落前夕,相关机构一直在监测其飞行轨迹。
《美国之音》报道引述欧洲太空总署太空碎片管理办公室主任克拉格表示,中国“天宫
一号”目标飞行器可能会在3月30日与4月3日之间降落地球。克拉格说:“根据我们的
经验,这样大的物体在重返地球大气层后,理论上讲,它8.5吨原重量的20%至40%可能
会跌落在地球上。”
荷兰太空专家朗布鲁克(Marco Langbroek)预测的时间与欧洲太空总署太空碎片管理
办公室基本吻合。据《自由时报》报道,朗布鲁克20日预测称,“天宫一号”坠落时间
就在4月1日愚人节前后。
而据美国Space网站3月24日的报道,美国航空航天公司(Aerospace Corporation)同
样预计,该空间站将在4月1日左右重新进入地球大气层,存在前后4天的浮动范围。
虽然,专家们都表示“天宫一号”着陆时击伤人的几率很小,但专家亦提醒“天宫一号
”残存的碎片可能携带或含有有毒物... 阅读全帖
o***s
发帖数: 42149
36
妻子李某先赌气离家,从丈夫颜某27日下午2点将孩子独自留在家中开始,到28日晚7点,孩子被发现“小脸冰冷的”,这29个小时里究竟发生了什么?
从猫眼看到的颜某家屋内,男婴被发现并怀疑死亡时,在房里无依无靠地待了29个小时。图|潇湘晨报实习生张翰峰
3月30日,娄底市晨晖家园小区,男婴的母亲在楼下徘徊。图/实习生 张翰峰
两口子吵架,结果导致两个多月大的男婴因无人照看死亡。事情发生在3月28日娄底市晨晖家园小区。妻子李某先赌气离家,从丈夫颜某27日下午2点将孩子独自留在家中开始,到28日晚7点,孩子被发现“小脸冰冷的”,这29个小时里究竟发生了什么?所谓的误会是怎么产生的?
颜某,1973年出生,工人。
李某,1979年出生,无业,颜某的妻子。
两人于2007年结婚,此前都有过婚姻史,婚后两人共同生育两个儿子。大儿子已7岁,读一年级。小儿子,也就是刚去世的婴儿,2014年1月23日出生。
父亲手里,孩子的脸是冰冷的
3月28日晚上7点半左右,颜某怀抱着两个月大的儿子冲出家门,赶往医院,怀里的孩子“脸冰冷的”。赶到医院时,孩子已经没有生命体征了。
时间回到房门打开之前的28日晚7点左右:最... 阅读全帖
c***s
发帖数: 70028
37
内衣店前两岁男童被割脖后地上的血迹(群众供图)
平舆县公安局被质疑出警慢,县委宣传部副部长称将建议成立调查组。
蔡某某被抓到后,曾被群众骂“不是人”并遭到殴打。(群众供图)
“妈妈,我怕。”10月8日,河南省平舆县闹市伤人案发生两天后,有儿童路过血迹已干的案发现场,慌忙将头埋进妈妈颈部。
据平舆县委宣传部副部长孔建红通报,10月6日,嫌犯蔡某某(平舆人)在永乐商贸城及附近用水果刀划伤4人,其中3名儿童,后被群众抓获。
“专挑小孩抹脖子。”多名目击群众说,蔡某某作案时,步伐从容,被抓后曾称“对社会不满”。蔡某某的家属对澎湃新闻说,蔡患有单纯性精神分裂症,并提供了医院的诊断证明书。
澎湃新闻能够确认的最早报警时间,是案发当日17时05分。监控视频(非全部完整内容)显示,17时32分,警方到嫌犯最后一次行凶地点将嫌犯带走。多名群众不满出警速度,称如果不被群众抓获,肯定还会有儿童受伤。
对此,孔建红拒绝透露警方最早接警和赶到现场的时间,其表示,会向领导反映“群众反映出警慢”的问题,并建议成立调查组。
受伤儿童家属拎挎包抽嫌犯
平舆县永乐商贸城北门紧邻西塔寺街(东西路)。10月8日,北门向西约8... 阅读全帖
l******3
发帖数: 293
38
项羽自立为西楚霸王,南京就在辖区内;韩信击败项羽后,封为楚王,领地包括南京。
在今天的浦口区,还有一个点将台,据说就是韩信在这里点将,大破项羽军。
相传点将台下有个藏兵洞,一直通到安徽滁州境内的琅琊山后。韩信的兵数量并不多,
为迷惑项羽大施障眼法。他让兵马从项羽阵前走过,往后山而去,源源不断走了三天三
夜。原来这些兵马绕到滁州琅琊山后的山洞,进去后从点将台下的藏兵洞出来,循环往
复。项羽以为韩信有千军万马,不战自退。
汉景帝的时候,南京属吴王刘濞辖区,他后来举兵反叛,史称“七国之乱”。他被周亚
夫击败时,就是从“范蠡城”逃跑的。
后来南京几个县城变迁比较频繁,一会属这个郡,一会儿属那个郡。只提两处变化:一
是多出了个湖孰县,因为江乘县实在太大了。大致是把江乘南片的部分划了出来,设了
湖孰县和句容县。湖孰后来改名为湖熟,县的中心就在现在江宁湖熟一带。被砍了一半
的江乘县大致相当于今栖霞区一带。
二是武帝时设了丹阳郡,包括秣陵、丹阳等17个县。从此南京和现在的杭州等正式“分
家”,不再同属会稽郡。后来虽有变化,但动作不大,一直维持到东汉。
金陵一直有“王气”的传说
这就是秣陵东汉前的大致历... 阅读全帖
s*******w
发帖数: 2257
39
转贴:几代大师前辈的简单故事
(相信这里有不少朋友读本文时会感到格外亲切。即使不是与中关村有过比较紧密联系
的朋友,读来也会唏嘘不已。虽然本文谈到了许多前辈大师在特殊的历史时期的贡献和
不公的遭遇,更可以联想到整整几代中国的知识分子为国为民整体的牺牲奋斗。他们应
该但是未必都被大家所记得,可是他们的努力绝没有白费!我们衷心地感谢他们!)
中关村回顾
蔡恒胜
(中国知识分子在毛泽东统治下的一部血泪史)
中关村是我青少年时代成长的地方,1953年我随父母从杭州迁往北京后,不久就住进中
关村,直到1984年远赴加拿大,近三十年几乎就沒离开过这塊土地。
2006年5月,与1953年相距整整五十三年,我又回到了这里,回到了15楼前。多巧的是
二个“53”的数字呀,它们之间会有什么联系吗?触景生情,一幕幕往事呈现在眼前。
父母亲人,叔伯邻里一个个音容笑貌浮现在脑海里,仿佛我又回到了青少年时代。往事
如烟,真是弹指一挥间。
回到北美后,总是不能忘怀以往的一切。我决定写点中关村的事和人,抒发自己思乡的
情感,也愿与所有海外的中关村游子和关心中关村的人们共享。
中关村回顾(一) - 中关村的狼圈
上个世... 阅读全帖
w****2
发帖数: 12072
40
来自主题: Military版 - 董存瑞炸雕堡的详细图解 (转载)
口述:程抟九 记述:文 存
董存瑞牺牲地点。这座复制的桥型碉堡上的国民党军徽当时是没有的。30米宽的河床由于城区建设挤压,河床只留有桥下狭窄的几米,两端竖直。难怪在董存瑞风波中,一些人据此听信了郭维的猜测,说董存瑞在桥下是这么个死角,没人能看到他怎么炸的碉堡。
1948年5月17日,董存瑞所在的二营六连进驻隆化县城东山山坡上的土窑子村作战前准
备。这个村距离敌人很近,偏西南三、四里是隆化中学;中学北涝洼子村一带是敌人防
御阵地,涝洼子村到这里一里余,就在我们山脚下。下山往南约五里是县城。我也正是
这天下派到六连参加战斗和帮助工作的,这也是部队的传统,一有战斗,师政治部机关
除几人留守外,都下到一线连队。这时六连的的代连长白富贵比我早来不几天,他原来
是团司令部的管理员,因几天前的5月12日在平泉县二沟阻击战中,原连长李登重伤,
六连无军事干部,他来接任的。
到六连,指导员郭成华给我介绍情况时,对六班长董存瑞赞不绝口。董存瑞14岁当儿童
团长,16岁参加八路军,立过3次大功、4次小功,荣立3枚勇敢奖章和一枚毛泽东奖章
。虽未谋面,这名19岁的班长已经让我由衷敬佩。真正见面是在第二天的班排... 阅读全帖
c***c
发帖数: 21374
41
汪洋在省委全会上阐述“四位一体”发展模式
本版采写:新快报记者 黎秋玲 实习生 黄凌丽 本版摄影:新快报记者 宁彪
广东要弘扬改革之初“杀出一条血路”的勇气和锐气,紧紧抓住经济建设这个中心和发
展的“主题主线”,加强和创新社会管理,为人民谋求实实在在的幸福……昨日下午,
中共广东省委十届九次全会在广州开幕,并举行了第一次全体会议。中共中央政治局委
员、省委书记汪洋主持会议,就认真学习胡锦涛总书记在庆祝中国共产党成立90周年大
会上的“七一”重要讲话精神作动员讲话。
汪洋指出,广东现在把社会建设摆在重要位置,尤其强调要注重民生问题,但是要做大
蛋糕仍然要以经济建设为中心。同时他强调,并不是坚持走传统发展的老路,而是要坚
定不移地走科学发展道路。
要弘扬改革之初“杀出一条血路”锐气
“广东作为改革开放的排头兵,在改革开放的新征程中,我们要继续坚持解放思想,大
胆先行先试,扎实探索创新,在改革开放上继续走在全国前面,为在深化改革开放中走
好‘中国道路’作出新贡献。”汪洋说,广大党员群众要深刻认识到,制约科学发展的
机制障碍躲不过、绕不开,必须通过深化改革加以解决,从而更好地肩负起作为全国深... 阅读全帖
B******0
发帖数: 811
42
谦虚点儿,当年魏忠贤让人编纂的《东林点将录》足足列了铁杆儿骨干东林党人
一百单八,堪比水浒梁山!相比之下,军版“五毛”纵队还是有着很大提升空间的。
想想,到那个时候,五毛名单就该这样写了,那多拉风!
五毛点将录:
开山元帅-托塔天王-dahuyou
总兵都头领二员:
天魁星-及时雨-yugong
天罡星-玉麒麟-wayofflyin
......
......
s********n
发帖数: 1540
43
来自主题: Military版 - 清代勇将-多隆阿
清代勇将-多隆阿
多隆阿(1817.12.20—1864.5.18),字礼堂,呼尔拉特氏,满族正白旗人,清朝大将。
1817年(嘉庆二十二年)12月20日,多隆阿生于齐齐哈尔。满族人以骑射为本。多隆
阿从小习武射箭,练就了一身骑射本领。16岁就披甲当兵,被选入前锋营。1852年(咸
丰二年),升补骁骑校。
多隆阿从1853年起先后与太平军,捻军、回民起义军和李、蓝起义军作战,大小上
百仗,历战豫、晋、直、鲁、鄂、赣、皖、陕八省。总的看来,他指挥的战斗胜多败少
,是清军满人中的一员能战之将。他率部作战,一是靠勇,每战都能亲自督阵,甚至自
己带头冲锋。除勇以外,他也讲究用智谋,中国古代兵法中的偷营、火攻、毒攻、反间
、诱敌入伏等办法他都曾成功地使用过。在布阵指挥方面,比较注意正面迎敌和侧翼包
抄,善于使用机动兵力,往往能够在最关键的时间和地点将其投入战斗。此外,他也很
注意马步协同作战,利用骑兵进行奔袭,穿插,也取得了较好的战果。
多隆阿身为满人,士兵却是湘军,因此常被看做是湘军将领。与其他腐朽无战斗力
的八旗兵不同,湘军的战斗力远超当时的太平军、捻军、回民军,经常几千湘军所向披
靡,战胜... 阅读全帖
d*********o
发帖数: 6388
44
http://www.caacnews.com.cn/newsshow.aspx?idnews=191426
近年来成都航空业务量增长迅速,去年旅客吞吐量首次超过深圳机场,成为国内航空第四城。
成都机场国内通达率居全国第二 仅次于北京。
成都是中西部唯一的美国联合包裹、联邦快递、敦豪速递三大快递巨头同时通航的城市。
根据规划,到2015年,成都机场国际定期通航点将达到32个,支线机场覆盖率将达到30%以上,旅客吞吐量4500万人次,货邮吞吐量86万吨,均力争进入世界排名前30位;到2020年,旅客吞吐量7000万人次,货邮吞吐量140万吨,均力争进入世界排名前25位。
新航站楼将起降空客A380
昨日,记者从四川省机场集团了解到,2009年开建的双流机场新航站楼现已进入装修收尾、设备安装阶段,计划于6月底竣工,今年暑运(7月起)投入使用。届时,总面积达50万平方米的候机楼能满足年5000万旅客吞吐量。南航成都营业部有关负责人表示,新航站楼启用后,南航将在成都飞北京的航线上率先引入宽体型的空客A380机型。
从机场二跑道到新航站楼,再到机场站前设施建设,成都机场的变化日新月异,继续领跑中... 阅读全帖
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)